اقدامات پیشگیرانه جدید در شرکت برای جلوگیری از شیوع ویروس كرونا

اقدامات پیشگیرانه جدید در شرکت برای جلوگیری از شیوع ویروس كرونا

اطلاعات بیشتر

تولید محصولات جدید

شرکت اکسیر کشاورزی در راستای برنامه ها و طرح های راهبردی با هدف جهش در تولید و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و دامی اقدام به توسعه سبد کالایی خود کرده است. 

اطلاعات بیشتر