تماس با ما
اکسیر کشاورزی یزد

منشور کاری و اخلاقی سازمان

منشور کاری و اخلاقی سازمان

چشم انداز شركت

شركت اگرو اكسير در سطح ملی فعاليت می كند و با رعايت قواعد تجارت مدرن و احترام به ذينفعان داخلی و خارجی و رقبا و احترام به حفظ محيط زيست تلاش می كند با نوآوری، خلاقيت و كارهای تيمی در توليد محصولات متنوع خود، نقش سازنده ای را در آسان تر كردن زندگی داشته باشد.

شركت اگرو اكسير با انعطاف كامل در مقابل تغييرات، اثربخشی خود را در صحنه جهانی به اثبات می رساند. ما با نوآوري مستمر و شيوه های هوشمندانه و اتكاء به شايستگی های منابع انسانی و تمركز بر منافع ذينفعان نقش عمده ای در ارتقای جايگاه نام اگرو اكسير، كسب رهبری بازار داخلی و حضور مؤثر در بازارهای بين المللی ايفا می نمائيم.


مأموريت سازمانی
1- مشتريان به حق كارفرمايان اصلی ما بوده و ما خود را در مقابل همه كسانی كه از محصولات و خدمات ما استفاده می كنند مسئول می دانيم.
2- محصولات ما عبارتند از:
الف) انواع سموم شيميابی، كودهای شيميایی، حشره كش های خانگی،حشره كش های دامی، مواد شيميایی مورد استفاده در كشاورزی
ب) خدمات دستگاهی و آزمايشگاهی به ساير شركت ها
3- علاوه بر عرضه بازار داخلی، محصولات خود را به ساير كشورهای جهان صادر خواهيم نمود.
4- سطح فناوری و تكنولوژيك ما هم تراز شركت ها و مؤسسات خوب داخلی بوده و همه ساله خود را با فناوري های جديد به روز می كنيم.
5- هدف ما از ادامه فعاليت های شركت، سودآوری مشروع و منصفانه ايست كه مستقيم و غير مستقيم بر جامعه جهانی اثری مثبت داشته باشد. تنظيم نرخ سودآوری با بقاء شركت را دنبال مي كنيم.
6- ما به قانون طلايی " هر چه را كه بر خود نمی پسندی بر ديگران نيز مپسند" معتقديم و بر اين باوريم كه با پيچيدگي های فراوانی كه در عرصه كسب و كار جهانی به وجود آمده، سودآوری شركت بدون انديشيدن به سود طرف های مقابل ممكن نيست.
7- شركت اگرو اكسير با به كارگيری انواع استراتژی های كاربردی در زمان خود، ويژگی انعطاف پذيری بسيار بالای خود را به اثبات رسانيده است.

حفظ و توسعه سهم بازارهای داخلی و بين المللی با توجه ويژه و ارتقاء جايگاه نام اگرو اكسير ازطريق:
1- بكارگيری ايده های نوآورانه در خلق و بهبود گزينه های ارائه شده (بهبود كيفيت، قيمت، و بسته بندی) به مشتريان، در راستای كسب رضايت آنها به عنوان مهمترين شركای تجاری شركت
2- تمركز بر توليد و تأمين مواد اوليه مورد نياز و استراتژيك شركت به منظور ايجاد، حفظ و توسعه بازارهاي داخلی و بين المللی و كاهش كسب و كارهاي جانبی
3- تقويت بخش تحقيق و نوآوری، با اولويت دادن به اهدافی همچون ايجاد فرصت های مناسب در دسترسی سريع به تكنولوژی هاي روز، برقراری ارتباطات استراتژيك با مراكز تحقيقاتی معتبر در داخل و خارج از كشور، تربيت نيروي انسانی روز آمد در فرآيند پژوهش و نوآوری و توليد علم، بهره گيری مناسب از نيروي مجرب و علمي در پژوهش های كاربردی و توسعه ای برای دستيابی به تكنولوژی های روز در راستای اصلاح، توسعه و نوآوری در گزينه های توليدی شركت به منظور تطبيق با خواسته ها و نيازهای مشتریان(Needs & Wants) در بازارهای داخلی و بين المللی و افزايش سهم بازار
4- بهره گيری از استراتژی های توسعه بازار و محصول و رسوخ در بازار، به ويژه تنوع همگون در خلق محصولات با هدف متمايز شدن از رقبا و ارتقاء جايگاه برند
5- تقويت واحد مديريت تكنولوژی در راستای انتخاب هايی كه با توجه به اهداف و استراتژی هاي كلان كشور و تحولات بازارهاي بين المللی، از مناسب ترين منابع موجود برگزيده شده و از طريق مؤثرترين روش متناسب با منابع مالی و انسانی شركت انتقال يابد و شركت را قادر سازد تا علاوه بر جذب موثر و بومی سازي و پيوند آن با فناوری هاي داخلی، در اصلاح، توسعه و نوآوری محصول و تجاری سازی در بازارهای داخلی و بين المللي موفق شود. اين فعاليت ها بايد با اين تفكر پيگيری شود كه از بدو ورود يك تكنولوژی به بازار، شمارش معكوس براي نابودی آن نيز آغاز می شود. سياست كنونی در اين بخش مبتنی بر تقليد و يادگيری است، يعنی كسب دانش فنی و تلاش در جهت جذب و توسعه تكنولوژي های انتقال يافته
6- مميزی و بهبود فرآيندهای سازمان، و تلاش براي رشد و افزايش فرهنگ سازمانی و سطح دانش كاركنان از طريق آموزش های مستمر
7- تقويت بخش بازاريابی در راستای انجام فعاليت هايی همچون تحقيقات بازار، استراتژي توزيع، قيمت گذاری، ارتقاء و بهبود محصولات شركت و ارزيابي رضايت مشتريان
8- تمركز و عمق بخشيدن بر كسب و كارهايی كه در آن مزيت رقابتی داريم و افزايش سهم بازارهای داخلی و بين المللی و كشف بازارهای پنهان
9- ايجاد پيوندهاي استراتژيك با غول های اين صنعت، به ويژه از طريق همكاری های مشترك (به ويژه Co- Branding Joint Venture) با شركتهای معتبر جهانی در راستای دستيابی به ثمره تحقيقات و تجارب مديريتی ارزشمند آن ها به عنوان ميانبری كه علاوه بر تقويت برند شركت مي تواند ما را با سيستم های نوين مديريتی، بازاريابی و دانش فنی آنها آشنا سازد و به تدريج، در ساختار سازمانی و رفتار رقابتی شركت در بازارهای به شدت رقابتی امروز تحولی ايجاد نمايد.

رعايت اصول اخلاقی
1- صداقت، امانت داری، احترام به رقبا، رعايت قواعد بازی در رقابت،پاسخگو بودن، مسئوليت پذيری و احترام به كرامت انسانی از عمده ترين اصول شركت اگرو اكسير می باشد.
2- احترام به كليه مقررات داخلی و بين المللی كه منافاتی با اصول شناخته شده و مسلم اخلاقی و انسانی که با استراتژی ها و چشم انداز شركت نيز مغايرتی نداشته باشد.
3- حساسيت و توجه فراوان در انتخاب و استخدام كاركنان شايسته و برجسته نمودن اصل شايسته سالاری و تساوی فرصت و حق ارتقاء شغلی و تحت الشعاع قرار دادن روابط قومی و فاميلی و دوستی با ناديده گرفتن مليت، نژاد، زبان، مذهب، اعتقادات ايدئولوژيك و حتی جنسيت (در مشاغلی كه جنسيت نقش برابر دارد) و جلب رضايت همه طرفها با ايجاد موازنه برد-برد.
4- تمركز فراوان بر آموزش ها در تمامی سطوح و توانمند سازی كليه عناصر سازمان جهت ايجاد اصولی حس امنيت شغلی و حركت به سمت بهره ور سازی و اثربخش كردن نيرو ها و بهره مند نمودن آنان از مزايای آن و نشاندن افراد شايسته، وفادار و اثر بخش در پست های سازمانی كه شايستگی احراز آن را به دست آورده اند.
5- ايجاد همدلی كامل بين كليه كاركنان از طريق كاهش ارتباطات غير ضروری و احترام به اصل سلسله مراتب سازمانی، و هم سطح كردن طبقات از طريق شبكه های مدرن ديجيتالی (مثل ERP)، تشويق و ترغيب كليه پرسنل به خلاقيت و نوآوری، بهبود مستمر، هم افزائی، يادگيری، شور و نشاط سازمانی و مسئوليت پذيری.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت اکسیر کشاورزی یزد می باشد.طراحی و پیاده سازی: خدمات وب پرشین مدیا