موقعیت جاری : صفحه اصلی
فرم ثبت درخواست پذیرش نمایندگی
نام و نام خانوادگی متقاضی: (*)
ورودی نامعتبر
نام شركت: (*)
ورودی نامعتبر
زمينه فعاليت شركت: (*)
ورودی نامعتبر
مدت زمان سابقه شركت: (*)
ورودی نامعتبر
شماره های تماس و فكس: (*)
ورودی نامعتبر
آدرس: (*)
ورودی نامعتبر
شركتهايی كه تاكنون با آنها كار كرده ايد؟ (*)
ورودی نامعتبر
وثيقه هايی‌كه ميتوانيد ارائه دهيد؟ (*)
ورودی نامعتبر
مساحت انبار: (*)
ورودی نامعتبر
مساحت فروشگاه/شركت: (*)
ورودی نامعتبر
شماره پروانه فروش سم از سازمان حفظ نباتات: (*)
ورودی نامعتبر
شماره كد تعريف شده شركت در سامانه توليد و فروش حفظ نباتات تهران: (*)
ورودی نامعتبر
شماره پروانه كسب: (*)
ورودی نامعتبر