موقعیت جاری : صفحه اصلی سموم دفع آفات نباتی علف کش فن مدیفام+ دس مدیفام+ اتوفاموزیت

فن مدیفام+ دس مدیفام+ اتوفاموزیت

فن مدیفام+ دس مدیفام+ اتوفاموزیت

 نام عمومي:Phenmedipham+Desmedipham+Ethofumeste
فرمولاسيون شرکت اكسير كشاورزی: EC 27.4%
فن مدیفام+ دس مدیفام+ اتوفاموزیت نام تجاری: بتانال پروگرس آ- آم بتانال پروگرس او- اف                    

دوره کارنس: 90 روز

 معرفی:

فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت علف کش پس رویشی چغندر است و طیف وسیعی از علف های هرز پهن برگ یکساله را کنترل می کند. همچنین باعث توقف رشد تعدادی از علف های هرز باریک برگ می شود. فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت علف‌کشی تماسی است و در خاک های مرطوب مقدار کمی نیز از طریق خاک جذب علف‌های هرز می‌گردد. این علف کش توسط موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی آزمایش و برای کنترل علف‌های هرز پهن برگ چغندرقند مورد تائید قرار گرفته است.

مکانیسم اثر:

فن مدیفام + دس مدیفام از طریق برگ های علف‌های هرز جذب می‌گردد. اتوفومازیت از طریق برگ و ریشه علف‌های هرز جذب می‌شود. رطوبت زیاد و گرمای مناسب سبب افزایش تاثیر فن مدیفام و دس مدیفام می‌گردد و اگر خاک دارای رطوبت مناسب باشد باعث افزایش تاثیر اتوفومازیت خواهد شد.

 موارد مصرف:

چغندر قند.

 

محصول

مقدار مصرف

زمان مصرف

چغندر قند

علف های هرز

3 لیتر در هکتار