موقعیت جاری : صفحه اصلی ادجوانت ها سيتووت

سيتووت

    سيتووت      CITOWETT
ادجوانت، مواد افزودنی همراه

 نام عمومی:Citowett      
فرمولاسيون:  دارای فرمولاسيون Liquid
 سيتووت

درجه سمیت: Oral ld50> 3200 mg/kg   

نام شيميايی: Akylarylpolyglyglycol ether

سيتووت ماده ای است با خاصیت پخش کنندگی، که برای افزایش تاثیر سموم دفع آفات نباتی بکار می رود.سيتووت را می توان به محلول سموم علف کش، قارچ کش و حشره کش که برای سم پاشی محصولات زراعی، درختان میوه، سبزیجات و نیز سم پاشی دامی بکار می روند، اضافه نمود تا محلول سم از چسبندگی، پوشش بهتر و حفاظت طولانی بر خوردار گردد.

نحوه تاثير:
فعال كننده، نفوذ كننده، افزايش دهنده اثر گليفوزيت

موارد مصرف:
سيتووت را می توان به محلول سموم علف کش، قارچ کش و حشره کش که برای سم پاشی محصولات زراعی، درختان میوه، سبزیجات و نیز سم پاشی دامی بکار می روند، اضافه نمود تا محلول سم از چسبندگی، پوشش بهتر و حفاظت طولانی بر خوردار گردد.

مقدار مصرف:
به نسبت 25 سانتی متر مكعب در 100 ليتر محلول سمی.

توجه:
از سمپاشی سيتوت در روزهای بسيار گرم و ساعات گرم روز خودداری گردد.

مزايای استفاده:
1.    موجب کاهش کشش سطحی محلول سم می شود و در نتیجه قطر ذرات محلول سم خارج شده از نازل سمپاش، کاهش می یابد و به سهولت بر روی سطح گیاه پخش شده و تشکیل پوشش یکنواخت می دهد.
2.    چسبندگی قطرات محلول سم درسطح برگ و دیگر اندامهای گیاه را افزایش داده و مانع از چکیدن محلول سم ( قطره) می گردد.
3.    باعث کاهش شستشوی سموم در اثر ریزش باران می گردد.
4.    مانع از جمع شدن قطرات سموم و تشکیل قطره بزرگ می شود و از سوزندگی بر روی میوه جلوگیری می کند.
5.     در مواردی که سطح برگ غبار آلود باشد، گیاویت به پخش یکنواخت و نفوذ پذیری محلول سم کمک می نماید.
6.    باعث جذب بهتر حشره کشها و قارچ کشهای جذبی (سیستمیک)، علف کشهایی که پس از سبز شدن علفهای هرز مصرف می شوند (بصورت پس رویشی) و نیز کودهای مایع می گردد.


توصيه های ايمنی:
از تنفس در محيط سم پاشی شده دوری كنيد.
در هنگام سم پاشی از تماس محلول با پوست بدن، خوردن، آشاميدن و سيگار كشيدن اجتناب نماييد و از لباسهای محافظت كننده و ماسك استفاده نماييد.

كمكهای اوليه:
در صورت آلوده شدن چشم و پوست و ايجاد التهاب خفيف تا حاد، محل آلوده را با آب فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نماييد.

شرايط نگهداری:
در بسته بندی اصلی و دور از نور آفتاب ، حرارت، رطوبت، مواد غذايي انسان و دام و در انبار مسقف و در بسته بندی نگهداری گردد.
از يخ زدگی محافظت گردد.